هو تویی سامان من ...

آهنگی از آلبوم « نور جان » اثر داود آزاد

هو مدد یا پیر مددهو مدد یا پیر مدد

هو تویی دلدار من هو تویی غمخوار من

هو تویی گلزار من هو تویی سردار من

هو مدد یا پیر مددهو مدد یا پیر مدد

هو منم دیوانه ات هو منم آواره ات

هو منم دردانه ات هو منم افسانه ات

هو مدد یا پیر مددهو مدد یا پیر مدد

هو تویی درمان من هو تویی جانان من

هو تویی خاقان من هو تویی سامان من هو تویی جانان من

/ 0 نظر / 45 بازدید