شعر اخوان ثالث - واقعا زیباست

می‌باره بارون، ای خدا می‌باره بارون

بر کوهسارون، ای خدا بر کوهسارون
از خان خانان ای خدا سردار بجنورد
من شکوه دارم ای خدا دل زار و زارون
  آتش گرفتم...

آتش گرفتم، ای خدا آتش گرفتم
شش تا جوونم ای خدا شد تیر بارون
ابر بهارون تو بگو بر کوه نباره
بر من بباره، ای خدا دل لاله‌زارون

دانلود  یــا دانلود

/ 0 نظر / 31 بازدید