اهنگ نوبهاری محسن نامجو

 

چونست حال بُستان ای باد نوبهاری                  کز بلبلان برآمد فریاد بی‌قراری

ای گنج نوشدارو، با خستگان نگه کن                 مرهم به‌دست و ما را مجروح می‌گذاری

گل نسبتی ندارد با روی دل‌فریبت                     تو در میان گل‌ها چون گل میان خاری

عمری دگر بباید بعد از وفات ما را                  کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری

هر درد را که بینی درمان و چاره‌ای هست        درمان درد سعدی با دوست سازگاری

/ 0 نظر / 109 بازدید