عکس‌العمل صهیونیزم ها هنگام شنیدن آژیر خطر !

فیلم لحظه به صدا در آمدن آژیر خطر بر اثر شلیک موشک های مقاومت و دستپاچه شدن ساکنین شهرک بنی صهیون درحالی که در مقابل دوربین، نیروهای مقاومت را تهدید می کردند!

/ 0 نظر / 17 بازدید