کارت به جایی رسیده گوجه فرنگی میاری تو خونه من میخوری !

هر کثاوت کاری‌ای که کردی تحمل کردم

شراب خوردی

نماز نخوندی

روزه نگرفتی

زنا کردی

مشروب خوردی

دیگه حالا کارت به جایی رسیده گوجه فرنگی میاری تو خونه من میخوری !!!

 

لینک  شنیدن این مطلب

/ 1 نظر / 18 بازدید