معمر قذافی

ویدئویی که خبر آنلاین در دومین سالگرد قذافی از ما به اشتراک گذاشت