آخه چرا ؟! - اشتباه فردوسی پور !

 در برنامه ۲۰۱۴ در بخش بررسی پیامک ها و آمار شرکت کنندگان عادل فردوسی پور در اعلام نام تیم برزیل پرطرفدارترین تیم در هفته اول پیش بینی ها اشتباه جالبی داشت و نام این تیم را پرسپولیس معرفی کرد. این اتفاق باعث خنده مجریان برنامه شد و خنده آنها تا دقایقی ادامه داشت.
ویدئوی این اتفاق جالب را می توانید در پایین و ادامه ی مطلب ببینید: