امشب من دیوانه تمنای تو دارم ...

ویدئویی از داود آزاد

امشب من دیوانه تمنای تو دارم    با این دل سودا زده سودای تو دارم

 دانلود البوم‌های داود آزاد