یاز عزیز قامت بلندُم ...

آهنگ یار عزیز از البوم « ترانه های جنوبی »  اثر « سهیل نفیسی »