نظر استاد لطفی درباره محسن نامجو

نظر استاد « محمدرضا لطفی » درباره « محسن نامجو »

نامجو و نامجوها درواقع حیف ومیل میشن چنانچه بسترادامه فعالیتشون به بن بست میخوره ونمیتونن راه خودشون رو بتنهایی هموارکنن
نامجودر ابتدای کارش چون شاگرد آواز بود و موسیقی ایرانی هم تا حدودی میشناخت ابتدای کارش خودجوش و روی نیازش حرکت کرد و بدون اینکه فکر کنه ازاون تجربه و تجربه های خاص جوونی اش استفاده کرد کارهای ابداعی خیلی قشنگی کرد
مثلا وسط اون همهمه یه دهن آواز خونده بعضیا میگن یه مسخرگی هم توش هست ولی من عقیده ندارم
اماوقتی میاد می افته توی یک جریانات ناشناخته ونمیدونه تو چه جریان ناشناخته ای قرارگرفته یکدفعه میره به سمت هایی ک اون خلاقیته فروکش میکنه

محمدرضا لطفی